اساسنامه

اساس‏نامه گروه کوه نوردی لواسان

فصل اول: کلیات

ماده ۱: نام گروه: گروه کوه نوردی لواسان

ماده ۲: آرم گروه ، نمونه ‏ی سربرگ و مهر، پیوست این اساسنامه می‏باشد.

ماده ۳: تاریخ تاسیس گروه ۸۶/۹/۲۰ مطابق با یازده دسامبر،  روز جهانی کوهستان.

ماده ۴: محل گروه واقع درشمیرانات ، لواسان کوچک ، بلوار امام خمینی ، خ شهید اسدیان ، اداره‏ ی تربیت بدنی لواسانات.                        تلفن : ۲۶۵۵۲۰۰۰             تلفن: ۲۶۵۴۵۰۸۰           تلفکس : ۲۶۵۵۰۰۵۵

ماده ۵: فعالیت گروه از ابتدای تایید اساسنامه و در تمامی طول حیات آن زیر نظر فدراسیون کوه‏ نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران و هیئت کوه‏ نوردی استان تهران خواهد بود.

فصل دوم: اهداف و محورهای نمادین

ماده ۶: تشکیل این گروه فرهنگی – ورزشی به منظور جذب و آموزش علاقه‏ مندان به طبیعت ‏گردی و کوه ‏نوردی و مسایل مرتبط با این مبحث به اعضای گروه از راه فعالیت‏های طبیعت گردی ، کوه پیمایی ، کوه نوردی ، یخ نوردی ، غارنوردی و سایر رشته‏ های مرتبط می‏ باشد.

فصل سوم: ارکان تشکیلاتی گروه

ماده ۷: ارکان تشکیلاتی گروه شامل هیئت مؤسس، مجمع عمومی ، هیئت مدیره و بازرس می باشد.

فصل چهارم: هیئت مؤسس

ماده ۸: هیئت مؤسس بنیانگذار گروه بوده و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره هیچ گونه مسئولیت اجرایی نخواهد داشت.

ماده ۹: هیئت مؤسس گروه عبارت‏ اند از: فاطمه ناصری – سعید زاهدی – نادر ضرابیان – محمد علی حصارشورکابی و قاسم راکی که یک نفر نماینده‏ ی آنان با حق راًی در جلسات هیئت مدیره و عضو آن خواهد بود.

ماده ۱۰: اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره و بازرس از پرداخت حق عضویت معاف می باشند. همچنین هیئت مؤسس از اعضای ماندگار گروه بوده در صورت استعفاء و یا فوت هر یک از آنان به انتخاب اعضای باقی مانده یک نفر جایگزین خواهد شد.

ماده ۱۱: تدوین ، تصویب و امضای اساس نامه و طراحی آرم ، سربرگ و مهر بر عهده ی هیئت مؤسس می باشد.

فصل پنجم: مجمع عمومی

ماده ۱۲: مجمع عمومی شامل اعضای رسمی ، موقت (آزمایشی) و افتخاری است و تنها اعضای رسمی حق رأی برای مسایل مطرح شده و به رأی گذاشته در مجمع عمومی را دارند.

ماده ۱۳: مجمع عمومی گروه هر سال یکبار برای شنیدن گزارش هیئت مدیره و بازرس و ارایه‏ی راهکار‏های منطبق بر اصول این اساسنامه و یا ایجاد تغییرات در اساسنامه با دعوت نامه قبلی تشکیل می گردد. مجمع عمومی در حالی رسمیت دارد که اکثریت نسبی دعوت شدگان(۳/۲ اعضاء) از اعضای رسمی در آن حضور یابند اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشد ، برای بار دوم با حضور هر تعداد از اعضای رسمی ، جلسه رسمیت یافته و تصمیم گرفته خواهد شد.

ماده ۱۴: انتخاب اعضای هیئت مدیره در تمامی دوره ها توسط مجمع عمومی انجام می شود.

ماده ۱۵: هیئت مدیره ، اعضای مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده را دعوت می کند.۲/۳ از اعضای هیئت مدیره یا بازرس   می‏ ‏توانند در مواقع مقتضی اعضای مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. هرگاه اعضای مجمع عمومی به وسیله‏ی هیئت مدیره دعوت شده باشند دستور جلسه را هیئت مدیره و چنانچه بوسیله بازرس دعوت شده باشد ، بازرس معین می نماید. به هر حال عامل برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره ۱: انتخاب تمامی اعضای هیئت مدیره ، بازرس و علی البدل آن‏ها و بازرس از بین اعضای رسمی صورت می پذیرد.

تبصره ۲: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه‏ای توسط منشی جلسه ترتیب داده می شود که به امضای ناظرینی که در مجمع عمومی انتخاب شده‏اند رسیده و یک نسخه از آن در بایگانی گروه نگهداری خواهد شد. چنانچه نیاز به اعلام تصمیمات مجمع عمومی به هیئت کوه نوردی استان تهران باشد، یک نسخه از صورت جلسه مربوط به هیئت تقدیم می گردد.

فصل ششم: هیئت مدیره

ماده ۱۶: اعضای هیئت مدیره پنج نفر بوده و از مسئولین زیر تشکیل می شوند:

سرپرست گروه، مسئول کمیته‏ی فنی ، مسئول کمیته‏ی مالی، مسئول کمیته روابط عمومی و تدارکات، مسئول محیط زیست.

تبصره ۱: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال از اعضای رسمی گروه انتخاب می گردند. نماینده‏ی هیئت مؤسس در هیئت مدیره برای مدت دو سال از طرف اعضای هیئت مؤسس انتخاب شده و به صورت مکتوب به هیئت مدیره معرفی می گردد.

ماده ۱۷: هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی گروه می باشد و جلسات آن با حضور نصف + یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه عضوی از هیئت مدیره ۴ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت داشته باشد از سمت خود برکنار و به جای آن از اعضای علی البدل جایگزین خواهد شد. مگر نماینده هیئت مؤسس که از طرف مؤسسین جایگزین خواهد شد.

تبصره ۱: اعضای علی البدل هیئت مدیره دو نفر می‏باشند که می‏توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند.

ماده ۱۸: در زمان تحویل اختیارات و وظایف به هیئت مدیره جدید ، هیئت مدیره‏ی قبلی موظف به همکاری بوده و مسئول موارد مطرح شده در دوره‏ی فعالیت خود می باشد. تمامی اموال و اوراق بهادار طی صورت جلسه‏ای تحویل هیئت مدیره جدید خواهد شد. این مهم در مورد سایر مسئولین گروه نیز صادق است.

فصل هفتم: بازرس

ماده ۱۹: بازرس مسئول نظارت بر عملکرد کلیه‏ی مسئولین و ارکان گروه در جهت حسن اجرای مصوبات اساسنامه و در صورت لزوم و با توجه به شرایط ، ارائه‏ی گزارش به کمیته‏ی انضباطی ، هیئت مدیره و یا هیئت مؤسس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با توجه به سایر مفاد اساسنامه می‏باشد.

تبصره ۱: عضو علی‏البدل بازرس یک نفر می‏باشد.تیصره ۲: بازرس حق حضور و شرکت در جلسات هیئت مدیره را بدون حق رأی دارد و می تواند کلیه‏ی دفاتر، مکتوبات و مصوبات (مالی و فنی) را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت با اساسنامه ، موارد مشهود را به هیئت مدیره گزارش دهد و در صورت عدم اجرا ، تقاضای مجمع عمومی فوق العاده و ارائه‏ی گزارش نماید.

فصل هشتم: وظایف اعضای هیئت مدیره و بازرس

ماده ۲۰: به طور کلی وظایف هیئت مدیره به قرار زیر می باشد:

بند ۱: تدوین آیین‏نامه‏ی داخلی و انضباطی.

بند ۲: تدوین شرایط عضوگیری و آیین نامه‏های مربوطه در گروه.

بند ۳: تهیه‏ی فرم‏های لازم برای فعالیت گروه.

بند ۴: راه اندازی و به روز ‏رسا نی بولتن اینترنتی مناسب (نظیر وبلاگ ، وب سایت و…) جهت اطلاع رسانی به اعضا ، تمامی

اطلاعیه ها، برنامه ها و زمان و مکان برگزاری جلسات از این طریق اعلام می گردد.

بند ۵: تعیین منابع و اعتبارات مالی جهت برگزاری جلسات و تهیه تجهیزات مورد نیاز ، در صعودهای درون مرزی و برون مرزی.

بند ۶: تعیین زمانبندی تمامی جلسات عمومی ، فوق العاده و گروهی.

بند ۷: تعیین سرپرست یا سرپرستان موقت برای هر برنامه.

بند ۸: اعلام اسامی اعضا به هیئت کوهنوردی استان به صورت فصلی.

بند ۹: تدوین و ارائه‏ی گزارش عملکرد به هیئت کوه نوردی استان در انتهای هر فصل ویا حداکثر یک ماه پس از پایان فصل.

بند ۱۰: ارائه‏ی گزارش کتبی تخلفات و تشویق‏های سرپرستان برنامه یا اعضای گروه و یا اعضای هیئت مدیره در هر برنامه در جلسات دوره‏ای گروه.

بند ۱۱: تنظیم خلاصه صورت دارایی ، قروض و ارائه‏ی گزارش عملکرد کلیه‏ی کمیته‏های گروه به صورت شش ماه یکبار و اعلان آن به اعضای گروه از طریق نصب در دفتر گروه.

بند ۱۲: تنظیم صورت دارایی و دیون گروه در زمان انقضای مدت هیئت مدیره و گزارش فعالیت‏های گروه در زمان تصدی هیئت مدیره‏ی گروه در مجمع عمومی.

بند ۱۳: تعیین حق عضویت سالیانه‏ی اعضا مطابق با عرف.

بند ۱۴: نمایندگی گروه در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

بند ۱۵: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

تبصره ۱: تدوین تقویم ورزشی به صورت فصلی ، حداقل ۱۵ روز قبل از شروع فصل و ارسال آن به هیئت کوه نوردی استان و قرار دادن نسخه ای از آن در اختیار اعضا از وظایف هیئت مدیره می باشد.

این تقویم با توجه به شرایط و با نظر هیئت مدیره قابل تغییر می‏باشد. شایان ذکر است هرگونه تغییر باید به اطلاع اعضاء برسد.

ماده ۲۱: وظایف سرپرست گروه (رئیس هیئت مدیره)

بند ۱: ارائه‏ی برنامه‏هیا کوتاه مدت و بلند مدت.

بند ۲: تایید کلیه‏ی احکام ، کارت های عضویت و مکاتبات گروه.

بند ۳ : ایجاد هماهنگی در گروه و نظارت بر نحوه‏ی عملکرد کمیته‏های مختلف گروه.

بند ۴: ایجاد ارتباط و پاسخگویی به سوالات مقام های بالاتر و ارگان های دولتی.

بند ۵: زمان بندی و اداره کلیه جلسات (هیئت مدیره-اعضا) و تایید صورت جلسات مربوطه.

بند ۶: تنظیم و امضای مکاتبات گروه و به طور کلی حق امضا‏ی گروه.

بند ۷: همکاری و ار‏ائه‏ی نظر در تدوین تقویم ورزشی.

بند ۸: طرح دستورالعمل‏ها و آیین نامه‏های لازم در جلسات هیئت مدیره.

بند ۹: مسئولیت نگهداری و استفاده‏ی صحیح از مهر گروه و اوراق بهادار.

بند ۱۰: نظارت بر گزارشات کمیته‏های مختلف گروه در جلسات هیئت مدیره.

بند ۱۱: تایید نهایی و ارسال کلیه‏ی گزارشات و مکاتبات لازم با هیئت کوه نوردی استان و …

بند ۱۲: امضای مشترک اوراق بهادار و تعهدآور با مسئول کمیته‏ی مالی.

بند ۱۳: کلیه‏ی صورت جلسات و اسناد گروه در اختیار سرپرست قرار می‏گیرد.

بند ۱۴: نظارت بر حفظ و جمع داری کلیه‏ی اموال گروه توسط مسئول مالی.

ماده ۲۲ : وظایف مسئول کمیته‏ی فنی

بند ۱:تشکیل کلاس های آموزشی هماهنگ با فدراسیون کوه نوردی.

بند ۲: تهیه اطلاعات فنی و تهیه‏ی متون آموزشی و ارائه‏ی آن به اعضای گروه به گونه ای مناسب.

بند ۳: تدوین تقویم ورزشی سالانه و تعیین سرپرست هر برنامه با تایید هیئت مدیره‏ی گروه.

بند ۴: تهیه طرح دستور العمل ها و آیین نامه‏های لازم مرتبط در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب.

بند ۵: همکاری و ارائه نظر در تدوین تقویم ورزشی.

بند ۶: رایزنی و ایجاد ارتباط با سایر گروه ها و نهادها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی گروه از طریق کمیته‏ی روابط عمومی.

بند ۷: ارائه راهکارهای لازم جهت استفاده از تجهیزات مرتبط با هر برنامه به سرپرست برنامه.

ماده ۲۳: وظایف مسئول کمیته‏ی روابط عمومی و تدارکات

بند ۱: کمیته‏ی روابط عمومی بازوی ارتباطی ارکان مختلف گروه با سایر نهادها و گروه‏ها می‏باشد.

بند ۲: دریافت و تدوین انتقادات و پیشنهادات جهت طرح در جلسات مختلف گروه از کلیه اعضای گروه.

بند ۳: همکاری و ارائه‏ی نظر در تدوین تقویم ورزشی.

بند ۴: صدور کلیه‏ی احکام، کارت های عضویت و مکاتبات گروه.

بند ۵: همکاری با کمیته‏ی فنی در جهت بالا بردن سطح فنی گروه از طریق در اختیار گذاشتن جزوات و منابع علمی برای اعضا.

بند ۶: طرح دستورالعمل ها و آیین نامه های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب.

بند ۷: تهیه آرشیو کامل از گزارش برنامه ها ، عکس ، فیلم و …

بند ۸ : تهیه‏ی آیین نامه و دستورالعمل های لازم جهت تصویب در هیئت مدیره.

ماده ۲۴: وظایف مسئول کمیته‏ی مالی

بند ۱: دریافت حق عضویت اعضای گروه و تامین منابع مالی از طریق کمک های مردمی، نهادها و ارگان‏ها.

بند ۲: اختصاص تنخواه جهت مخارج گروه.

بند ۳: همکاری و ارائه‏ی نظر در تدوین تقویم ورزشی.

بند ۴: امضای مشترک اوراق بهادار و تعهدآور با سرپرست گروه.

بند ۵: حسابرسی و مدیریت درآمدهای حاصله از کلاس‏های آموزشی و کمک های مالی هیئت کوه نوردی و فدراسیون کوه نوردی و به طور کلی کلیه‏ی دخل و خرج های گروه.

بند ۶: تهیه و طرح دستورالعمل ها و آیین نامه‏های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب

بند ۷: اختصاص بودجه جهت خرید کلیه‏ی ملزومات گروه با تایید سرپرست گروه و مسئول کمیته روابط عمومی و تدارکات

بند ۸: نگهداری و به روز رسانی لیست دارایی‏های گروه.

ماده ۲۵: وظایف بازرس

بند ۱: بررسی گزارشات مربوط به برنامه های اجرا شده به صورت فصلی

بند ۲: ارزشیابی روند کلی و جزئی فعالیت گروه و هیئت مدیره و در صورت لزوم تهیه‏ی گزارش در قبال انحراف از اهداف اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی.

بند ۳: نظارت بر عضوگیری و عملکرد اعضای گروه.

فصل نهم : کمیته‏ های گروه

ماده ۲۶: گروه شامل ۴ کمیته‏ی اصلی با عنوان کمیته فنی ، روابط عمومی و تدارکات ، محیط زیست و مالی می باشد که مسئولین آنها عضو هیئت مدیره بوده و از طریق انتخابات در درون هیئت مدیره تعیین می گردند.

فصل دهم : زمان‏بندی تشکیل جلسات گروه و مجامع عمومی

ماده ۲۷ : جلسات گروه به صورت هفتگی در دفتر گروه برگزار می گردند. شرکت در جلسه  برای تمام اعضای گروه  بلامانع است.

ماده ۲۸: جلسات هیئت مدیره با توجه به ضرورت و با نظر رئیس هیئت مدیره،برگزار می گردد.حضور اعضای هیئت مدیره در این جلسات ضروری و حضور بازرس بدون حق رأی بلامانع است. سایر اعضا با نظر هیئت مدیره می توانند در جلسه حضور یابند. مکان و زمان برگزاری هر جلسه توسط سرپرست گروه اعلام می گردد.

ماده ۲۹: مجمع عمومی سالیانه: با شرکت اعضای رسمی دعوت شده در آذر ماه هر سال برگزار می گردد. مواردی نظیر انتخاب اعضای هیئت  مدیره  و بازرس در این مجمع انجام می‏پذیرد.همچنین گزارش سالیانه نیز توسط هیئت مدیره در مجمع ارائه می‏گردد. مکان و زمان برگزاری مجمع توسط برگزارکننده‏ی مجمع اعلام می‏گردد.

ماده ۳۰: مجمع عمومی فوق العاده : به درخواست یکی از اعضای هیئت مدیره یا بازرس تشکیل و زمان و مکان برگزاری مجمع توسط برگزار کننده مجمع اعلام می گردد.

فصل یازدهم : انواع عضویت و شرایط عضوگیری

ماده ۳۱: انواع عضویت در گروه: گروه شامل سه نوع عضویت می باشد:

بند ۱: عضو موقت (آزمایشی): هر عضو جدید با تکمیل مدارک ، در ابتدای امر به عنوان عضو موقت در گروه فعالیت می نماید. این عضو در صورت تایید هیئت مدیره(از نظر اخلاقی ، جسمانی ، مشارکت در برنامه ها و…) و گذراندن دوره‏های آموزشی مربوطه به عنوان عضو رسمی در گروه فعالیت می نماید.

بند ۲: عضو افتخاری : با تشخیص اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره افراد با تجربه و صاحب نام در ورزش کوه نوردی و یا افرادی که کمک شایانی در پیشبرد اهداف گروه انجام دهند ، به عنوان اعضای افتخاری و بدون پرداخت هزینه عضویت به عنوان عضو افتخاری به جمع اعضا می‏پیوندند.

بند ۳: عضو رسمی: عضویت اعضا به صورت رسمی منوط به گذراندن دوره های اجباری یا پیشنهادی و مرتبط با کوه نوردی از طرف فدراسیون کوه نوردی می باشد.

ماده ۳۲: شرایط عضویت در گروه

بند ۱: متقاضیات عضویت در گروه باید از نظر سنی ۱۸ سال تمام را داشته باشند. افراد کمتر از ۱۸ سال با رضایت نامه‏ی کتبی ولی و حضور در دفتر می توانند به عضویت گروه درآیند.

بند ۲: متقاضیان عضویت در گروه باید از نظر جسمی سالم بوده و گواهی سلامت خود را که به تایید پزشک معتبر رسیده باشد ، به گروه ارائه نمایند.

بند ۳: متقاضیان عضویت در گروه باید در تمرینات تیمی و برنامه‏ها با دیگر اعضا هماهنگ باشند.

بند ۴: متقاضیان عضویت در گروه باید دارای حسن اخلاق ورزشی باشند.

بند ۵: متقاضیان عضویت در گروه  باید اساسنامه و آیین نامه‏ی داخلی را مطالعه و قبولی آن را به صورت کتبی اعلام نمایند.

بند ۶: متقاضیان عضویت در گروه بایستی حداقل وسایل کوه نوردی و یا طبیعت گردی در هر برنامه را دارا باشند.

بند ۷: تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه‏ی مدارک و پرداخت حق عضویت به طور منظم.

بند ۸: رعایت کلیه‏ی مقررات وضع شده در گروه.

بند ۹: پذیرش مسئولیت فردی و تیمی در اجرای برنامه‏ها.

بند ۱۰:اخلاق و انضباط سرلوحه‏ی کار گروه بوده و تخطی از آن جایز نمی‏باشد.

بند ۱۱: متقاضیان عضویت از نظر تابعیت ، دین ، جنسیت و… محدودیتی نداشته ولی ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران

می باشند.

بند ۱۲: متقاضیان عضویت در گروه موظف هستند خود را بیمه‏ی ورزشی نمایند و به صورت سالیانه کپی آن را به گروه تحویل دهند ،  بدیهی است جبران خسارات و صدمات در برنامه‏ها بر عهده‏ی خود شخص بوده و گروه هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد.

بند ۱۳: تأیید درخواست عضویت هر یک از اعضا توسط هیئت مدیره‏ی گروه.

بند ۱۴:عضویت رسمی هر یک از متقاضیان در بخش کوه نوردی منوط به گذراندن دوره‏‏ی کارآموزی کوه پیمایی می باشد.

ماده ۳۳: شرایط ابطال عضویت: هر یک از شرایط زیر می تواند باعث ابطال عضویت اعضا گردد:

بند ۱: با درخواست کتبی خود عضو و تسویه حساب با گروه.

بند ۲: فوت یا از کارافتادگی عضو.

بند ۳: با اعمال نظر کمیته‏ی انضباطی و تأیید هیئت مدیره.

تبصره ۱: در صورتی که عضویت فردی یکبار ابطال شده باشد ، عضویت مجدد فرد در گروه منوط به تصویب مجدد هیئت مدیره بوده و پس از گذراندن مجدد مراحل عضویت امکان پذیر خواهد بود.

فصل دوازدهم : متفرقه

ماده ۳۴: بخشی از عواید مالی مازاد بر نیاز حاصل از برگزاری برنامه های گروه، مطابق با مفاد مذکور و تأیید شده در آیین نامه داخلی به اعضای هیئت مؤسس و مدیره اختصاص می‏یابد.

ماده ۳۵: نحوه‏ی اعمال تغییرات در اساسنامه ، آرم ، سربرگ و مهر گروه تنها با تصویب اکثریت آرای شرکت کننده در مجمع عمومی جایز بوده و پس از آن لازم‏الاجرا می‏باشد.

تبصره ۱: شایان ذکر است در صورت لزوم ، این تغییرات باید به هیئت کوه نوردی استان اعلام گردد.

ماده ۳۶: انحلال گروه: گروه در صورت توافق اکثریت قاطع اعضای هیئت مؤسس منحل می گردد و مایملک گروه در اختیار هیئت کوه نوردی استان تهران و یا یک سازمان عام‏المنفعه‏ی مورد قبول مجمع عمومی قرار خواهد گرفت. هرگونه اختلاف با حکمیت یک نفر از هیئت مؤسس و یک نفر از هیئت مدیره و یک نماینده از هیئت کوه نوردی استان تهران رفع می‏گردد.

تبصره ۱: لازم است پس از تسویه حساب و انجام مراحل لازم ، مراتب به صورت کتبی به هیئت کوه نوردی استان اعلام گردد.

تبصره ۲: حق امتیاز استفاده از نام و آرم گروه بعد از انحلال ، در اختیار اکثریت اعضای هیئت مؤسس می باشد.

تبصره ۳: چنانچه اختلافی در گروه ایجاد شود و باعث تضعیف گروه گردد.هیئت حل اختلافی متشکل از یک نفر نماینده‏ی هیئت مدیره-بازرس به غیر از نماینده هیئت مؤسس در هیئت مدیره تشکیل می گردد و تصمیمات آن در چارچوب قانون و اساسنامه لازم‏الاجرا      می‏باشد.

ماده ۳۷: موارد پیش‏بینی نشده : در مورد مسائلی که در این اساسنامه و آیین نامه داخلی گروه پیش بینی نشده است ، طبق قانون و عرف عمل خواهد شد.

ماده ۳۸: این اساسنامه شامل ۳۸ ماده و ۱۲ فصل و ۱۳ تبصره و ۷۵ بند در تاریخ ۲۰/۹/۸۶ به تصویب اعضای هیئت مؤسس گروه کوه نوردی لواسان رسید.

ترجمه توسط تمپــــ‌ها