آیین نامه داخلی

                         آیین نامه داخلی ۹۳/۳/۲۷

* آیین نامه شرکت در برنامه:

۱-اطلاع رسانی برنامه فقط توسط نماینده روابط عمومی که سیستم پیام دهی گروه را در اختیار دارد انجام می گیرد.

۲-هر عضو پس از اطلاع رسانی، حداکثر تا پایان روز چهار شنبه  مهلت اعلام حضور در برنامه را دارد، پس از این تاریخ حضور او با هماهنگی  و مسوولیت سرپرست برنامه می باشد.

۳-در صورت عدم حضور عضوی که اعلام  آمادگی کرده است وی موظف است هزینه ی برنامه را پرداخت کند.

۴-در صورتی که عضوی روز اجرای برنامه بدون هماهنگی قبلی حضور پیدا کند در صورت امکان و صلاحدید سرپرست می تواند در برنامه شرکت کند.

۵- ۲۰% هزینه های برنامه به عنوان تخفیف به اعضای  رسمی گروه تعلق نمی گیرد.

* آیین نامه میهمان:

۱-میهمان توسط اعضا معرفی می شود و معرف تمام مسوولیت های وی را می پذیرد.

۲-حضور میهمان در برنامه تنها با تایید نظر سرپرست برنامه امکان پذیر است.

۳-میهمان فقط حق حضور در دو برنامه  را دارد ،پس از آن باید عضو گروه گردد.

۴-معرف یاسرپرست برنامه موظفند میهمان را با مقررات و آیین نامه گروه آشنا کنند.

۵-امضا فرم قبول مسوولیت حوادث احتمالی برای میهمان در برنامه های بیش از یک روز ضروری است.

* آیین نامه تصویر برداری:

۱-تصویر برداری از گروه توسط فرد مشخصی صورت می گیرد.(آن فرد ملزم به تحویل تصاویر به آرشیو گروه است)

۲-عکس های متفرقه و شخصی حتی با تلفن همراه باید با هماهنگی سرپرست صورت گیرد.

ترجمه توسط تمپــــ‌ها