صورت جلسات

 

تیر و مرداد ۱۳۹۲

 • دوشنبه ۹۲/۵/۲۸

  • موضوع: نشست ماهانه
  •  ۱٫ مبانی مقدماتی دره نوردی و سنگنوردی
  •  ۲٫ پیمایش دره رغز – شیراز
  •  ۳٫ آهنگرک
  •  ۴٫ مندچال
  •  ۵٫ سنگنوردی – هملون
  •  ۶٫ آبشارکبوترخان
  •  ۷٫ غار یخ مراد
  •  ۸٫ پیمایش شبانه دره هملون
  •  ۹٫ پیمایش دره بفره – مشهد
  •  ۱۰٫ کلون بستک
  •  ۱۱٫ قلعه امامه
  •  ۱۲٫ دماوند جبهه شمالی و جنوبی

شهریور ۱۳۹۲

 • دوشنبه ۹۲/۶/۴
  • نشست دوستانه با پیشکسوت ارجمند و هیمالیانورد برجسته جناب آقای محمد نادریان

مهر ۱۳۹۲

 • دوشنبه ۹۲/۷/۸
  • موضوع: نشست ماهانه شهریور
  • ۱٫ دماوند ( جبهه غربی)
  • ۲٫ مهرچال
  • ۳٫ آبشار آبنیک
  • ۴٫ سرخاب
  • ۵٫ خط الراس فیل زمین – پرسون
  • ۶٫ آزادکوه
  • ۷٫ سنگنوردی
  • ۸٫ ساکا
  • ۹٫ صعود سراسری بانوان

آبان ۱۳۹۲

 • دوشنبه ۹۲/۸/۲۰
  • موضوع : نشست ماهانه مهر
  • ۱٫ پاکسازی رودخانه لواسان
  • ۲٫ آبشار بلند بند
  • ۳٫ آموزش و تمرین مبانی غارنوردی
  • ۴٫ کمانکوه
  • ۵٫ دره کلوگان
  • ۶٫ خلنو
  • ۷٫ آبشار آبنیک
  • ۸٫ غار بورنیک
  • ۹٫ شب مانی

آذر ۱۳۹۲

 • دوشنبه ۹۲/۹/۱۸
  • موضوع : نشست ماهانه آبان
  • ۱٫ دره کناررو
  • ۲٫ همهن
  • ۳٫ غار پرو
  • ۴٫ گردهمایی گروه و معرفی کاندیدها

دی ۱۳۹۲

 • دوشنبه ۹۲/۱۰/۱۶
 • موضوع : نشست ماهانه آذر
 • ۱٫ دره سولک
 • ۲٫ ریزن
 • ۳٫ فیل زمین
 • ۴٫ برگزاری مجمع و انتخابات
 • ۵٫ آبک
 • ۶٫ پرسون
 • ۷٫ آغاز به کار ستاد اطلاع رسانی