جلسه تمرینی سنگ نوردی داخل سالن

Cliffhanger Climbing Gym, Altona North, Victoria, Australia
جلسه تمرینی سنگ نوردی داخل سالن یکشنبه ها و سه شنبه ها در محل سالن سر پوشیده‌ی سبو بزرگ برگزار می شود.
زمان: یکشنبه ها ساعت ۶:۳۰  و سه شنبه ها ۸ بعد از ظهر.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.